Forside Motorvejskort  Motorvejen Artikler Natur & dyreliv Arkæologi Kontakt
Kommissarius Vejdirektoratet Holstebro Museum


Mennesker og natur må vige

Under denne overskrift og med tankerne rettet mod Holstebro Motorvejen vil vi amatørfotografer med en fotoreportage forsøge at indfange og kort beskrive, hvad der sker i forhold til mennesker og natur, når gravemaskiner og asfalt skal finde nye veje inden for de nærmeste år over en strækning fra Aulum til Holstebro.  

Tidsmæssigt starter vi op medio 2014 og fortsætter til motorvejen er færdig + et år.

Vi satser på en bringe en kronologisk oversigt over motorvejens fremadskridende færdiggørelse og de tilhørende begivenheder – såsom ekspropriering, mødeaktivitet m.v.

Det er vigtigt for at vise, hvordan landskabet tager sig ud før og efter motorvejens ibrugtagning.

De menneskelige omkostninger ved at skulle afstå bygninger og jord vil vi om muligt forsøge at anskueliggøre i det omfang, de berørte vil medvirke. Vi ser her en opgave i at bevare noget for eftertiden.

Ligeledes vil vi forsøge at anskueliggøre, hvordan dyre- og planteliv bliver berørt.

De optagne fotos og de ledsagende bemærkninger opbevares på vores hjemmeside, hvorfra de kan trækkes efter nærmere fastsatte retningslinjer.

Vi håber, der er interesse for og gives støtte til vores fotoreportage både fra de implicerede myndigheder, berørte enkelt-personer, interesseorganisationer, nyhedsformidlere med flere – først da har det været indsatsen værd!

Åse Kristensen      Thorkild Fleng   

Ejgil Basselbjerg     Frede Rosenberg

Søren Langkjær
Holstebro Lokalhistoriske KlubFra venstre ses. Søren Langkjær, Ejgil Basselbjerg,
Aase Kristensen, Thorkild Fleng, Frede Rosenberg.

  Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.        
  Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. -
cvr. 35690638 -    
Webmaster: t@fleng.net