Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Motortrafikvejen åbnes  2017
 
 


Forlængelse af motorvejsforløb taget i brug

Sidst på dagen i går fjernede entreprenørselskabet A/S Barslund afspærringerne på Nordre Ringvej og Nordre Ringvejs forlængelse nord for Holstebro, og de første trafikanter kunne herefter køre fra Vilhelmsborgvej til Hjermvej og omvendt på henholdsvis en tosporet og firesporet landevej.
Af Frede Rosenberg

”Holstebro nord-trafikanterne” kan således glæde sig over, at Vejdirektoratet til planlagt tid kan tilbyde et flot vejstykke på i alt ca. 3,5 km inklusive den eksisterende del af Nordre Ringvej mellem det kæmpelysreguleret kryds ved Struer Landevej og et lidt mindre lysreguleret kryds ved Hjermvej, hvor selve motorvejen udmunder.

Vejdirektoratet har vedr. tilladt hastighed oplyst, at den er 7o km/t på vejstykket mellem Hjermvej og Struer Landevej og 80 km/t på det resterende stykke over til Vilhelmsborgvej. Cykelkørsel er forbudt på begge strækninger.

Vejdirektoratet har gennemført og bekostet Nordre Ringvejs forlængelse, der vil blive overdraget til Holstebro Kommune. Holstebro Kommune skal dog afholde udgifterne i forbindelse med, at stisystemet Langemettevej føres under den nye vej i en tunnel i forhold til en niveau-skæring. En løsning som hele tiden har været et stort ønske fra beboerne i Krunderupparken.  


Det nye kryds Struer Landevej/Nordre Ringvej set fra øst mod vest. Fotoet leveret af entreprenørselskabet Barslund A/S og optaget få timer før, der blev åbnet for trafikken.


Motorvejskrydset ved Hjermvej/Nordre Ringvej set fra øst mod vest. Nupark ses yderst til højre.  Foto fra Barslund A/S


Jernbanebroen i Måbjerg den første  bro fra vest på den nye motorvej.


Foto fra den nye vej mellem Mozartsvej og Krunderup.

Kristian Monska med bopæl på Ageren i Holstebro var en af de første, der i sin personmotorvogn kørte ind på Nordre Ringvej fra rundkørslen ved Vilhelmsborg vej. Han havde sin syvårige søn Thue som passager.
Han fortalte, at han som en daglige rutine bringer og henter Thue i Naur-Sir Skole, hvor han går i 1. klasse.
- Jeg er meget tilfreds med, at jeg nu kan bruge Nordre Ringvej via rundkørslen ved Mozarts vej. Det formindsker køretiden med cirka ti minutter til skolen, og det er meget behageligt, at kunne undgå de mange småveje, som forholdene var tidligere. Rigtigt godt bliver det, når Holstebromotorvejen er færdig, og vi skal sydpå. Så er vi på motorvejsforløbet efter at have kørt få hundrede meter – behageligt, nemt og sikkert”, sagde han.

 

Kristian og Thue hører til dem, der sparer tid og har fået en mere sikker vej, når de skal til skolen i Krunderup og har Nordre Ringvej næsten uden for døren. Foto: Frede Rosenberg

Foto fra åbningen af motortrafikvejen.


 


 


 

Barslund A/S markerede afleveringen af del-entreprisen til Vejdirektoratet med en rask omgang pølser og sodavand til mandskabet samt fremmødte fra samarbejdspartnere og Vejdirektoratet. Foto Thorkild Fleng
 


Rundkørsel ved Mozartsvej. Herfra og til Krunderup den nye vej som ses til venstre


Rundkørselen på Ellebækvej.


Underføring af cykelstien på Lange Mettevej.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net