Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Det første spadestik i Sinding
 
 

Mange mennesker var mødt frem fra nær og fjern, lokale beboere, fra børnehaver, politikere i byråd fra berørte kommuner, folketingspolitikere valgt i landsdelen og mange andre interesserede.
Anlægs og driftsdirektør Jens J. Holmboe fra Vejdirektoratet bød velkommen og viste vejen mod Holstebro.
Hernings ”blå” borgmester Lars Krarup viste sit røde slips frem for ”røde” transportminister Magnus Heuniche.
Det første spadestik foretaget at ministeren fyldte godt. Er byggeriets folk lige så effektive, bliver vejen let færdig til tiden. Han vil gerne fortsat være minister og klippe snoren, når hele motorvejsstrækningen efter planen indvies i 2018.
Før og efter handlingen var der sang og musik underholdning ved elever på MGK Holstebro Musikskole. Fra venstre er det Frederik Sandfeld, Inge-Lise Kuhr Brasen og Jacob Hedegaard.


Et udsnit af de mange som var kommet for at overvære det første spadestik til Holstebro motorvejen blive foretaget af trafikministeren.
 Trafikminister Magnus Heuniche indledte sin tale med: ”Tak fordi I er mødt så talstærkt op i dag til igangsættelsen af det største motorvejsprojekt i Danmark. Når vi dag endelig, endelig sætter gang i arbejdet, er det en manifestation af, at vi generelt i Danmark - men måske særligt kendetegnende for egnen her - godt er klar over, at vækst, udvikling ikke kommer ovenfra, men at man er nødt at tænke og stå sammen, få truffet nogle beslutninger og få sat gang i nogle ting”.

Ministeren sagde herefter, at det er gået historisk hurtig med at kunne tage det først spadestik regnet fra det tidspunkt, der blev trykket på knappen. Han kunne ikke garantere, at det blev ham, der kom til at klippe den røde snor, men han ville garantere for, at de mange dygtige medarbejdere, ville få motorvejsprojektet færdig i tiden og til prisen. Skulle der blive penge tilovers var han sikker på, at befolkningen nok kunne anvise pengene til andre projekter på kort afstand.

Han sluttede af med at sige tak til alle, der har været involveret i projektet til dato.

Anlægs og driftsdirektør Jens J. Holmboe fra Vejdirektoratet bød velkommen til de officielle deltagere fra ministeriet, Region Midtjylland, de to berørte kommuner samt ca. 250 gæster.

 

 hvorefter han forklarede, at arrangementet i dag finder sted lige op af vejdirektoratets tilsynskontor, hvor alle hen ad vejen er velkomne til at høre om projektet. Han pointerede, at direktoratet har haft rigtigt travlt med at komme så langt, som tilfældet er, med det for tiden længste motorvejsafsnit i Danmark.

 

Et projekt på 39 km, som entreprenørerne nu er gået i gang med for at afslutte i 2017 og 2018.

Bente Nielsen sagde, at det betyder meget, at transporttiden til Gødstrup er så kort som muligt. Det giver tryghed for vores borgere, og det kan i sidste konsekvens redde liv”

1. næstformand Bente Nielsen, Region Midtjylland
Sagde: "Motorvejen mellem Herning og Holstebro har været et højt prioriteret projekt, som vi i regionen og kommunerne har stået sammen om siden 2007.
Det var en stor glæde for os, at vi ender med den store forkromede model, som går helt til Holstebro Nord og samtidigt giver adgang til vores nye supersygehus i Gødstrup.
I dag står vi ved en milepæl, som er så vigtig for Nordvestjylland.
Motorvejen vil nemlig være en meget vigtig rammebetingelse for bedre vækst- og udviklingsmuligheder omkring Herning, Holstebro, Struer og Lemvig.
Vi fra regionens side gør alt, hvad vi kan for at understøtte, at den nye motorvejsstrækning fører til vækst og udvikling af området.
Samtidigt glæder vi os allerede nu over, at vi med den nye motorvej får en hurtigere og direkte forbindelse til vores nye supersygehus i Gødstrup.
Det betyder meget, at transporttiden til hospitalet er så kort som muligt. Det giver tryghed for vores borgere og det kan i sidste konsekvens redde liv".

 

 

Uddrag af Holstebros borgmester HC Østerbys tale
ved spadestikket i Sinding.

En glædens dag, vi har ventet på længe, nemlig første spadestik til Holstebromotorvejen.

I 1992 gav fire byråd grønt lys til at starte arbejdet med en motorvejsforbindelse mellem Herning og Holstebro. Ikke arbe­jdet med at flytte jord som i dag, men arbejdet med at flytte holdninger,

fjerne forhindringer og udjævne forskelle - for at bane vejen til forståelse af et stort behov.

Resultaterne løb ind i form af forskellige undersøgelser, politiske aftaler og lovændringer gennem 23 år.

Ting tager tid - også udvikling.

Det er vi vant til her på egnen, hvor vækst og lige vilkår er no­get, vi kæmper for hver eneste dag.

 

 

 

Uddrag af Hernings borgmester Lars Krarup tale
ved spadestikket i Sinding.

Når vi i dag tager første spadestik til motor-vejen mellem Herning og Holstebro, er det begyndelsen på et stort, ambitiøst og vigtigt byggeri.

Stort, fordi motorvejen bliver 40 kilometer lang.
Ambitiøst, fordi motorvejen har et anlægs-budget på næsten fire milliarder kroner og vil koble det nordvestjyske område på det europæiske motorvejsnet. Og vigtigt, fordi motorvejen sikrer hele området god, hurtig og sikker transport til det kommende supersygehus i Gødstrup og vil lette dagligdagen for både borgere og erhvervsliv.

Men første spadestik i dag er samtidig afslutningen på et forløb, der strækker sig mange år tilbage i tiden.
I hvert fald de sidste ti år har der været arbejdet koncentreret og målrettet for at få motorvejen realiseret. Og tanken om en motorvej på strækningen var født længe inden da.

Undervejs frem mod i dag har der været anført et væld af gode argumenter for at bygge netop denne motorvej.
Et åbenlyst, godt argument er det trafikale pres, der vil opstå, når det nye supersygehus åbner i Gødstrup.


 Fra v. ses Frederik Sandfeld, Inge-Lise Kuhr Brasen og Jacob Hedegaard.


Et udsnit af de mange som var kommet for at overvære det første spadestik til Holstebro motorvejen blive foretaget af trafikministeren.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net